Till toppen

11a8 -- In- och utvandring efter medborgarskap, härkomst och språk, 1990-2019

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 30

Sökfält för att markera värden i listanTOTALT , Finland , UTLANDET TOTALT ,

Valda 0 Totalt 210

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanTotalt , Personer med finländsk bakgrund totalt , Finländsk bakgrund, inrikes född ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Medborgarskap

Stater och länder (ISO 3166).
Som klassificering efter världsdel använd Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Klassificering efter världsdel innehåller Europa inte siffror om Finland.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
Tjeckien = Tjeckien + Det forna Tjeckoslovakien
Sudan = Sudan + Det forna Sudan
Om personen har medborgarskap i två länder, av vilka det ena är Finland, finns personen i statistiken som finsk medborgare.
---
HDI = Indexet för mänsklig utveckling
Ranking efter land enligt HDI-index:
Forna Sovjetunionen har slagits samman till HDI-klassen Ryssland
Forna Tjeckoslovakien har slagits samman till HDI-klassen Tjeckien
Forna Jugoslavien och forna Serbien och Montenegro har slagits samman till HDI-klassen Serbien

Språk

Språk (ISO 639-1)
Inhemska språk är finska, svenska och samiska

Härkomst

Härkomst och bakgrundsland har förklarats på sidan Begrepp, se länken.
Härkomst och bakgrundsland uppdateras årligen i hela tidsserien utifrån den senaste uppgiften.
Utländsk bakgrund, utrikes född -klassen inkluderar personer med okänd härkomst.

Uppgifter

Nettomigration

Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring.