To the Top

11a6 -- Flyttning mellan landskap efter utbildningsnivå, åldersgrupp och kön, 2005-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Inflyttningslandskap
Utflyttningslandskap
Utbildningsnivå
Kön
Ålder
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 0 Totalt 15

Inflyttningslandskap

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Inflyttning - MK01 Nyland , Inflyttning - MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Optional variable

Utflyttningslandskap

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Utflyttning - MK01 Nyland , Utflyttning - MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Optional variable

Utbildningsnivå

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 3 Andra stadiet , 4 Specialyrkesutbildningsnivå ,

Valda 0 Totalt 8

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.18 - , 18 - 24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 8

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Inflyttningslandskap
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020 i hela tidsserien.
Utflyttningslandskap
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020 i hela tidsserien.
Utbildningsnivå
I hela tidsserien används den nationella utbildningsklassificeringen som motsvarar den internationella utbildningsklassificeringen ISCED 2011.
Uppgifter
Flyttning mellan landskap av 18-åringar eller äldre
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020 i hela tidsserien.