Till toppen

11a6 -- Flyttning mellan landskap efter utbildningsnivå, åldersgrupp och kön, 2005-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 0 Totalt 15

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Inflyttning - MK01 Nyland , Inflyttning - MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Utflyttning - MK01 Nyland , Utflyttning - MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 3 Andra stadiet , 4 Specialyrkesutbildningsnivå ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 18 - , 18 - 24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Inflyttningslandskap

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020 i hela tidsserien.

Utflyttningslandskap

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020 i hela tidsserien.

Utbildningsnivå

I hela tidsserien används den nationella utbildningsklassificeringen som motsvarar den internationella utbildningsklassificeringen ISCED 2011.

Uppgifter

Flyttning mellan landskap av 18-åringar eller äldre

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020 i hela tidsserien.