To the Top

11a5 -- Flyttning mellan landskap efter härkomst samt in- och utflyttningslandskap, 1990-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Inflyttningslandskap
Utflyttningslandskap
Härkomst
Kön
Ålder
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 30

Inflyttningslandskap

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Inflyttning - MK01 Nyland , Inflyttning - MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Optional variable

Utflyttningslandskap

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Utflyttning - MK01 Nyland , Utflyttning - MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Optional variable

Härkomst

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Personer med finländsk bakgrund totalt , Finländsk bakgrund, inrikes född ,

Valda 0 Totalt 7

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0 - 17 , 18 - 24 ,

Valda 0 Totalt 9

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Inflyttningslandskap
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020 i hela tidsserien.
Utflyttningslandskap
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020 i hela tidsserien.
Härkomst
Härkomst och bakgrundsland har förklarats på sidan Begrepp, se länken.
Härkomst och bakgrundsland uppdateras årligen i hela tidsserien utifrån den senaste uppgiften.
Utländsk bakgrund, utrikes född -klassen inkluderar personer med okänd härkomst.
Uppgifter
Flyttning mellan landskap
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020 i hela tidsserien.