To the Top

11a3 -- Flyttningsbenägenhet för flyttning mellan och inom kommuner efter ålder och kön, 1990-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Kön
Ålder
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 5

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0 - 4 , 5 - 9 ,

Valda 0 Totalt 17

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 30

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifter
Benägenhet till flyttning inom kommunen, promille
Antalet omflyttare per 1 000 personer i motsvarande medelfolkmängd.
Benägenhet till flyttning mellan kommuner, promille
Antalet omflyttare per 1 000 personer i motsvarande medelfolkmängd.
Flyttning inom kommunen
Flyttning inom kommunen har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2020, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Flyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2020, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Medelfolkmängd
Medelfolkmängden är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år.