Till toppen

11a3 -- Flyttningsbenägenhet för flyttning mellan och inom kommuner efter ålder och kön, 1990-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 4 , 5 - 9 ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 31

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Uppgifter

Benägenhet till flyttning inom kommunen, promille

Antalet omflyttare per 1 000 personer i motsvarande medelfolkmängd.

Benägenhet till flyttning mellan kommuner, promille

Antalet omflyttare per 1 000 personer i motsvarande medelfolkmängd.

Flyttning inom kommunen

Flyttning inom kommunen har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2021, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.

Flyttning mellan kommuner

Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2021, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.

Medelfolkmängd

Medelfolkmängden är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år.