To the Top

11a1 -- Flyttning mellan kommuner efter in- och utflyttningsområde, 1990-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Inflyttningsområde
Utflyttningsområde
Kön
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Inflyttningsområde

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Inflyttning - Ackas , Inflyttning - Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Optional variable

Utflyttningsområde

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Utflyttning - Ackas , Utflyttning - Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 31

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Inflyttningsområde
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits.
Utflyttningsområde
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits.
Uppgifter
Flyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2021, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.