Till toppen

11a1 -- Flyttning mellan kommuner efter in- och utflyttningsområde, 1990-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Inflyttning - Ackas , Inflyttning - Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Utflyttning - Ackas , Utflyttning - Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 31

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Inflyttningsområde

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits.

Utflyttningsområde

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits.

Uppgifter

Flyttning mellan kommuner

Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2021, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.