To the Top

119z -- Flyttningsrörelse månatligen efter kön, 1990-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Kön
Händelsemånad
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 31

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Händelsemånad

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Månader totalt , Januari , Februari ,

Valda 0 Totalt 13

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifter
Flyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2021, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Flyttning inom kommunen
Flyttning inom kommunen har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2021, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.