Till toppen

12ap -- Dödlighets- och livslängdstal efter ålder och kön, 1986-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1986 , 1987 , 1988 ,

Valda 1 Totalt 35

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 0 , 1 , 2 ,

Valda 0 Totalt 101

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
. uppgift saknas

Uppgifter

Dödsrisker, promille

Dödssannolikheten anger att en person som uppnått en viss ålder kommer att avlida under detta levnadsår.

Förväntade livslängden, år

Det antal år en person skulle leva om dödligheten är oförändrad. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.