Till toppen

12an -- Förväntade livslängden för nyfödda efter kön enligt landskap, 1990-1992 -- 2018-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990-1992 , 1991-1993 , 1992-1994 ,

Valda 1 Totalt 29

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MA1 FASTLANDSFINLAND , MK01 Nyland ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Den förväntade livslängden efter landskap beräknas för en treårsperiod. På så sätt får också de minsta landskapen tillräckligt täckande basdata för beräkning av dödlighets- och livslängdstal, och den slumpmässiga variationens inverkan på resultaten är mindre.

Landskap

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien.

Uppgifter

Förväntade livslängden för nyfödda, år

Det antal år en nyfödd skulle leva om dödligheten är oförändrad. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.