Till toppen

12am -- Förväntade livslängden för nyfödda efter kön, 1751-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1751-1760 , 1761-1770 , 1771-1780 ,

Valda 1 Totalt 75

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
. uppgift saknas Åren 1751-1940 tioårsmedeltal, åren 1941-1970 femårsmedeltal, fr.o.m. år 1971 årligen. Åren 1911-1920 Inklusive för krigsoffer
Åren 1931-1940 Med undantag av krigsoffer
Åren 1941-1945 Med undantag av krigsoffer
Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer över Befolkningsstruktur och Befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer över Folkräkning i Doria (på finska)

Uppgifter

Förväntade livslängden för nyfödda, år

Det antal år en nyfödd skulle leva om dödligheten är oförändrad. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.