Till toppen

StatFin

 1. 12af -- Döda efter kön, 1751-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27808 Ändrad senast: 2021-04-23

  1. År: 1751, 1752, 1753, 1754, ..., 2020 (270)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Döda, (1)


 2. 12ag -- Döda efter ålder (1 år) och kön, 1980-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 59791 Ändrad senast: 2021-04-23

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2020 (41)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 112 (114)
  4. Uppgifter: Döda, (1)


 3. 12ah -- Döda efter månad, 1945-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16115 Ändrad senast: 2021-04-23

  1. År: 1945, 1946, 1947, 1948, ..., 2020 (76)
  2. Händelsemånad: Månader totalt, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Uppgifter: Döda, (1)


 4. 12ak -- Döda efter ålder (5 år), kön och område, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1430053 Ändrad senast: 2021-04-23

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 5. 12al -- Allmänt dödstal, 1751-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30849 Ändrad senast: 2021-04-23

  1. År: 1751, 1752, 1753, 1754, ..., 2020 (270)
  2. Uppgifter: Allmänt dödstal, promille, Döda, Medelfolkmängd, (3)


 6. 12am -- Förväntade livslängden för nyfödda efter kön, 1751-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13936 Ändrad senast: 2021-10-22

  1. År: 1751-1760, 1761-1770, 1771-1780, 1781-1790, ..., 2020 (75)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Förväntade livslängden för nyfödda, år, (1)


 7. 12an -- Förväntade livslängden för nyfödda efter kön enligt landskap, 1990-1992 -- 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23707 Ändrad senast: 2021-10-22

  1. År: 1990-1992, 1991-1993, 1992-1994, 1993-1995, ..., 2018-2020 (29)
  2. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Förväntade livslängden för nyfödda, år, (1)


 8. 12ap -- Dödlighets- och livslängdstal efter ålder och kön, 1986-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 215362 Ändrad senast: 2021-10-22

  1. År: 1986, 1987, 1988, 1989, ..., 2020 (35)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: 0, 1, 2, 3, ..., 100 (101)
  4. Uppgifter: Dödsrisker, promille, Kvarlevande av 100 000 levande födda, Förväntade livslängden, år, (3)


 9. 12aq -- Spädbarnsdödlighet, 1751-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32426 Ändrad senast: 2021-04-23

  1. År: 1751, 1752, 1753, 1754, ..., 2020 (270)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Spädbarnsdödlighet, promille, 0-åriga döda, (2)


 10. 12at -- Befolkningsförändringar och folkmängden, 1749-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55102 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. År: 1749, 1750, 1751, 1752, ..., 2020 (272)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (11)


 11. 12au -- Befolkningsförändringar och folkmängden efter område, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 731647 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)


 12. 12as -- Befolkningsförändringar månadsvis efter område, 1990M01-2020M12

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6371743 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)
  3. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2020M12 (372)