Till toppen

StatFin

 1. 11l3 -- Personer som erhållt finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 699412 Ändrad senast: 2021-05-07

  1. Tidigare medborgarskap: TOTALT, EUROPA, Nederländerna, Albanien, ..., Okänt (208)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  5. Uppgifter: Personer som erhållt finskt medborgarskap, (1)


 2. 11l4 -- Personer som erhållt finskt medborgarskap efter åldersgrupp och kön enligt landskap, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20927 Ändrad senast: 2021-05-07

  1. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 34, 35 - 54, 55 - (5)
  5. Uppgifter: Personer som erhållt finskt medborgarskap, (1)


 3. 11l5 -- Personer som erhållt finskt medborgarskap efter födelseland och kön, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 65349 Ändrad senast: 2021-05-07

  1. Födelseland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  4. Uppgifter: Personer som erhållt finskt medborgarskap, (1)


 4. 11l6 -- Finska medborgare med dubbelt medborgarskap efter ålder och andra medborgarskapet, 2000-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2410674 Ändrad senast: 2021-05-07

  1. Andra medborgarskap: TOTALT, EUROPA, Nederländerna, Albanien, ..., Okänt (207)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 85 - (87)
  5. Uppgifter: Finska medborgare med dubbelt medborgarskap, (1)