Till toppen

1.1. Kommunalvalen 1976-2017, uppgifter om röstning

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , 01 Helsinki constituency , 091 Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 496

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2017 , 2012 , 2008 ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Valkretsar:
I tabellen har kommunerna inplacerats i valkretsar
enligt den valkretsindelning som det stadgas om i vallagen.
Beträffande tidigare val bör noteras att även om
summan av valkretsarna är korrekt, finns kommunerna inte
alltid under rätt valkrets. Det beror på att kommunerna
har bytt valkrets.
I resultaten från kommunalvalen åren 1976-1988 ingår också uppgifterna från kommunalvalen i landskapet Åland där val hölls året före kommunalvalen i Fasta Finland.