Till toppen

12xd -- Åldersfördelning bland de invalda efter kön och parti i kommunalvalet, 2021

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , SAML , SDP ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 18 , 19 ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Parti

SDP = Finlands Socialdemokratiska Parti
SAF = Sannfinländarna
SAML = Samlingspartiet
CENT = Centern i Finland
GRÖNA = Gröna förbundet
VÄNST = Vänsterförbundet
SFP = Svenska folkpartiet i Finland
KD = Kristdemokraterna i Finland
LIIKE = Rörelse Nu
LIBE = Liberalpartiet - Frihet att välja
Piratp. = Piratpartiet
EOP = Djurrättspartiet
KP = Medborgarpartiet
Femin.p. = Feministiska partiet
SIN = Blå framtid
SKE = Finska Folket Först
AP = Öppna Partiet
FKP = Finlands Kommunistiska Parti
KRIP = Kristallpartiet
Valmansföreningar
För att bilda en valmansförening som ställer upp en kandidat krävs minst 10 röstberättigade kommuninvånare.
Om invånartalet i en kommun är lågt, kan justitieministeriet genom förordning bestämma (vid kommunalvalet 2012
förordning 237/2012) att antalet medlemmar i valmansföreningen får vara mindre, dock inte mindre än fem eller tre
röstberättigade. Valmansföreningar kan bilda gemensamma listor och varje lista kan ha högst en och en halv gång så
många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som skal väljas.

Uppgifter

Fullmäktigeledamot

Kommunfullmäktigeledamot = Uppgift som kommunen meddelat i sitt material
(baserar sig på tid-punkten före kommunalvalet 2021, alltså inte på resultatuppgifter från föregående kommunalval)

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot = Uppgift som kommunen meddelat i sitt material
(baserar sig på tidpunkten före kommunalvalet 2021, alltså inte nödvändigtvis på resultatuppgifter från föregående riksdagsval)