Till toppen

12wu -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Lapplands valkrets, 2021

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Enontekis / Totalt , Enontekis / Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu (001) , Enontekis / Kaaresuvanto (002) ,

Valda 0 Totalt 104

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Keskitalo Marko / SAF / Enontekis , Lyttinen Emilia / SAF / Enontekis , Tonteri Antti / SAF / Enontekis ,

Valda 0 Totalt 1 694

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Kandidatens nummer

Parti:
SAML
Samlingspartiet
SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti
SAF
Sannfinländarna
CENT
Centern i Finland
GRÖNA
Gröna förbundet
VÄNST
Vänsterförbundet
SFP
Svenska folkpartiet i Finland
KD
Kristdemokraterna i Finland
LIBE
Liberalpartiet Frihet att välja
IP
Självständighetspartiet
EOP
Djurrättspartiet
Piratp.
Piratpartiet
Femin.p.
Feministiska partiet
FKP
Finlands Kommunistiska Parti
KAP
Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism
Valmansföreningar
För att bilda en valmansförening som ställer upp en kandidat krävs minst 10 röstberättigade kommuninvånare. Om invånartalet i en kommun är lågt, kan justitieministeriet genom förordning bestämma att antalet medlemmar i valmansföreningen får vara mindre, dock inte mindre än fem eller tre röstberättigade. Valmansföreningar kan bilda gemensamma listor och varje lista kan ha högst en och en halv gång så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som skal väljas.