Till toppen

4.4. Kartmaterial efter röstningsområde i riksdagsvalen 2019, Åbo.

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 853 001 Gertruds ålderdomshem , 853 002 Kerttulin koulutalo , 853 003 Finska arbetarinstitutet ,

Valda 0 Totalt 45

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Valdeltagande , Det parti som fått mest röster , CENT-väljarstödet ,

Valda 0 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Riksdagsvalen 2019 valkartstjänsten Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Det parti som fått mest röster:
1=CENT
2=SAF
3=SAML
4=SDP
5=GRÖNA
6=VÄNST
7=SFP
8=KD
99=Övriga
0=Lika stort