Till toppen

3.2 Nylands valkrets, invalda kandidaternas andel av rösträtter efter kommun i riksdagsvalet 2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Askola , Esbo , Hangö ,

Valda 0 Totalt 25

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Lepomäki Elina / SAML , Lindtman Antti / SDP , Mykkänen Kai / SAML ,

Valda 0 Totalt 36

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Riksdagsvalen 2019 valkartstjänsten Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll