To the Top
 1. 103 -- 2.1. Europaparlamentsvalet 2019, kandidater

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12690522 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Röstningsområde: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2268)
  2. Kandidat: Azaize Miikkael / CENT, Eskelinen Riku / CENT, Hatva Teuvo / CENT, Kaisanlahti Janne / CENT, ..., Lokka Junes / Valmansföreningarna (269)
  3. Uppgifter om röstning: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Uppgift om inval, Kandidatens nummer (5)


 2. 104 -- 2.2. Kandidater och deras röstetal efter parti och valkrets i europaparlamentsvalet 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44095 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Parti och kandidat: Totalt, CENT, Azaize Miikkael, Eskelinen Riku, ..., Lokka Junes (288)
  2. Valkrets: Hela landet, Helsingfors valkrets, Nylands valkrets, Egentliga Finlands valkrets, ..., Ålands valkrets (14)


 3. 105 -- 2.3. Kandidaternas röstetal i storleksordning samt jämförelsetal och uppgift om inval i Europaparlamentsval 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39356 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Kandidat: Heinäluoma Eero / SDP, Niinistö Ville / GRÖNA, Huhtasaari Laura / SAF, Hautala Heidi / GRÖNA, ..., Ronkola Sami / STL (269)
  2. Uppgifter om röstning: Röstetal, Andel av rösterna, Jämförelsetal, Uppgift om inval, (4)


 4. 106 -- 2.4. Invalda europarlamentariker och deras röstetal efter kommun i europaparlamentsvalet 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52739 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Valkrets, kommun: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 941 Vårdö (364)
  2. Den invaldas namn: Heinäluoma Eero / SDP, Niinistö Ville / GRÖNA, Huhtasaari Laura / SAF, Hautala Heidi / GRÖNA, ..., Hakkarainen Teuvo / SAF (13)
  3. Antal: Röster för kandidat totalt, (1)


 5. 107 -- 2.5. Europaparlamentsvalet 2019, uppgifter om röstning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 694505 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Röstningsområde: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2268)
  2. Uppgifter om röstning: Röstberättigade, Röstande, Valdeltagande, Förhandsröstande, ..., Godkända förhandsröster (16)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)


 6. 108 -- 2.6. Europaparlamentsvalet 2019, partiernas väljarstöd

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2140807 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Röstningsområde: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2268)
  2. Parti: Totalt, CENT, SAF, SAML, ..., Valmansföreningarna (19)
  3. Väljarstödet för partier: Röster totalt, Andel av röster, %, Förhandsröster, Andel av förhandsröster, %, (4)
  4. Kön: Alla kandidater, Manliga kandidater, Kvinnliga kandidater, (3)


 7. 109 -- 2.7. Partiernas röstetal och valdeltagande kommunvis, röstningsaktivitet, förkastande sedlar samt förhandsröstande i Europaparlamentsvalet 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 133495 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Valkrets och kommun: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 941 Vårdö (364)
  2. Antal: Antal röster / Antal, Andel %, Förändringen från 2014 till 2019, (3)
  3. Parti och uppgifter om röstning: Totalt, CENT, SAF, SAML, ..., Förhandsröstande (22)


 8. 110 -- 2.8. Röstberättigade och röstande samt förhandsröstande efter kön kommunvis i Europaparlamentsvalen 2019 och 2014

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 121225 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Valkrets och kommun: Hela landet, Finska medborgare bosatta i Finland, Urbana kommuner, Tätortskommuner, ..., 05M Övriga EU-medborgare (420)
  2. Antal: Antal 2019, % 2019, Antal 2014, % 2014, (4)
  3. Uppgifter om röstning: Områden, Röstberättigade, totalt, Röstberättigade, män, Röstberättigade, kvinnor, ..., Förhandsröstande, kvinnor (10)


 9. 111 -- 9.2. Personer som röstat på Finlands representationer samt personer som röstat på fartyg efter kön i europaparlamentsvalet 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12485 Ändrad senast: 2019-10-16

  1. Röstningsställe: Totalt, Representationer, Fartyg, Europa, ..., Australien (89)
  2. Väljaren: Totalt, Bosatta i Finland (inkl. övriga Eu medborgare), Finska medborgare bosatta utomlands, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)


 10. 112 -- 2.10. Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i europaparlamentsvalet 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51175 Ändrad senast: 2019-10-16

  1. Valkrets: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 053 Landsbygdskommuner (53)
  2. Uppgifter om val: Förhandsväljare totalt, Förhandsväljare bosatta i Finland (inkl. övriga Eu medborgare), Förhandsröstande finska medborgare bosatta utomlands, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Förhandsröstningsställe: Alla förhandsröstningsställen, totalt, Kommun-/stadshus, Biblioteket i köpcentrum, Biblioteket annanstans än i köpcentrum, ..., Brev (21)


 11. 113 -- 2.11. Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i europaparlamentsvalet 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12722 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Valkrets: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 053 Landsbygdskommuner (53)
  2. Avslagsorsak: Kasserat totalt, I valkuvertet flera eller annat en röstsedel, Valkuvertet försett med obehörig anteckning, Såsom röstsedel har använts annat än en röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg, ..., Blanka röstsedel (8)