Till toppen

13cu -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Egentliga Finlands välfärdsområde, 2022

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 05 Egentliga Finlands välfärdsområde , 019 Aura , 05 019 Aura (001) ,

Valda 0 Totalt 162

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Aaltonen Anitta / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde , Alanko Kaarlo / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde , Alari Tatu / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde ,

Valda 0 Totalt 742

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Kandidatens nummer

SDP = Finlands Socialdemokratiska Parti
SAF = Sannfinländarna
SAML = Samlingspartiet
CENT = Centern i Finland
GRÖNA = Gröna förbundet
VÄNST = Vänsterförbundet
SFP = Svenska folkpartiet i Finland
KD = Kristdemokraterna i Finland
LIIKE = Rörelse Nu
LIBE = Liberalpartiet - Frihet att välja
Piratp. = Piratpartiet
EOP = Djurrättspartiet
KP = Medborgarpartiet
SIN = Blå framtid
SKE = Finska Folket först
AP = Öppna Partiet
FKP = Finlands Kommunistiska Parti
KRIP = Kristallpartiet
VKK = Makt tillhör folket (Valta kuuluu kansalle)
Valmansföreningar
En valmansförening kan bildas av minst 50 röstberättigade personer som bor i välfärdsområdet.
Valmansföreningar kan bilda gemensamma listor.