Till toppen

13av -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå och kön, 2009-2021

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 13

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå , 5 Lägsta högre nivå ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Den nya estimeringsmetoden utnyttjar bl.a. uppgifterna i examensregistret, vilket innebär att utbildningsuppgifterna är exaktare än tidigare. Denna tabell 13av ersätter tabell 11pv, som överförts till arkivdatabasen. Fr.o.m. år 2018 är uppgifterna om utbildning examensregistrets uppgifter från året före undersökningsåret. Utbildningsuppgifterna för tidigare år är examensregistrets uppgifter från undersökningsåret.
Den nationella utbildningsklassificeringen 2016 har införts i uppgifterna för år 2016.