Till toppen

139q -- Befolkning i åldern 20-59 år efter arbetsmarknadsställning, kön och yngsta barnets ålder, 2009-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Arbetskraften, 1000 personer , Sysselsatta, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifterna i tabellen baserar sig på intervjuuppgifter från arbetskraftsundersökningens hushållsdel. Hushållsintervjun görs under undersökningens femte intervjuomgång. Uppgifterna gäller åldersgruppen 20-59 år, eftersom över 99 procent av föräldrarna till barn under 18 år hör till denna åldersgrupp. Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller tidsserier enligt den estimeringsmetod som var i bruk fram till utgången av 2020.