To the Top

11pv -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå och kön, 2000-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Kön
År
Obligatoriskt *
Utbildningsnivå
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 0 Totalt 21

Utbildningsnivå

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå , 5 Lägsta högre nivå ,

Valda 0 Totalt 7

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Fr.o.m. år 2018 är uppgifterna om utbildning examensregistrets uppgifter från året före undersökningsåret. Utbildningsuppgifterna för tidigare år är examensregistrets uppgifter från undersökningsåret.
Den nationella utbildningsklassificeringen 2016 har införts i uppgifterna för år 2016.
Klass 3 i den tidigare utbildningsklassificeringen 2011, utbildning på mellannivå, har delats in i två klasser: utbildning på andra stadiet (klass 3) och specialyrkesexamina (klass 4).
I tabellen har båda klasserna (3,4) sammanslagits till utbildning på andra stadie