Till toppen

137m -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2021Q4

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Löntagare totalt, 1000 personer , Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer , Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009Q1 , 2009Q2 , 2009Q3 ,

Valda 1 Totalt 52

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Denna tabell 137m ersätter tabell 11pj, som överförts till arkivdatabasen. I tabellen omfattar visstidsanställningar och deltidsanställningar också de fall där typen av anställningsförhållande inte var känd.