To the Top

11pj -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön, kvartalsuppgifter, 1997Q1-2020Q4
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Kvartal
Obligatoriskt *
Kön
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Löntagare totalt, 1000 personer , Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer , Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer ,

Valda 0 Totalt 17

Kvartal

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1997Q1 , 1997Q2 , 1997Q3 ,

Valda 0 Totalt 96

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000