To the Top

11pi -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008), kvartalsuppgifter, 2005Q1-2020Q4
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Näringsgren
Kvartal
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Näringsgren

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 37

Optional variable

Kvartal

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005Q1 , 2005Q2 , 2005Q3 ,

Valda 0 Totalt 64

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000