To the Top

11c9 -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning, kön och storområde, kvartalsuppgifter, 2012Q1-2020Q4
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Kvartal
Obligatoriskt *
Kön
Storområdena 2012
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Befolkning, 1000 personer , Arbetskraften, 1000 personer , Sysselsatta, 1000 personer ,

Valda 0 Totalt 8

Kvartal

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2012Q1 , 2012Q2 , 2012Q3 ,

Valda 0 Totalt 36

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Storområdena 2012


Valda 0 Totalt 5

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifterna om Åland publiceras inte länge i denna tabell, vilket grundar sig på ett avtal mellan Statistikcentralen och Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB)