To the Top
 1. 11c8 -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, kvartalsuppgifter, 1989Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 149811 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. Kvartal: 1989Q1, 1989Q2, 1989Q3, 1989Q4, ..., 2020Q4 (128)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 2. 11c9 -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning, kön och storområde, kvartalsuppgifter, 2012Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37916 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. Kvartal: 2012Q1, 2012Q2, 2012Q3, 2012Q4, ..., 2020Q4 (36)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Storområdena 2012: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 3. 11d8 -- Löntagare och företagare i åldern 15-74 år efter kön, kvartalsuppgifter, 1989Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38532 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. Kvartal: 1989Q1, 1989Q2, 1989Q3, 1989Q4, ..., 2020Q4 (128)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer, Företagare, 1000 personer, ..., Ensamföretagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer (8)


 4. 11ca -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, dolt arbetslösa och undersysselsatta efter kön och ålder, kvartalsuppgifter, 1997Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 151217 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. Kvartal: 1997Q1, 1997Q2, 1997Q3, 1997Q4, ..., 2020Q4 (96)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 25 - 34, ..., 65 - 74 (8)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, ..., Andelen dolt arbetslösa av befolkningen, % (13)


 5. 11pi -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008), kvartalsuppgifter, 2005Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 71427 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (37)
  2. Kvartal: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2020Q4 (64)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar, Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar, (4)


 6. 11pj -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön, kvartalsuppgifter, 1997Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 59874 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. Kvartal: 1997Q1, 1997Q2, 1997Q3, 1997Q4, ..., 2020Q4 (96)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, ..., Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (17)