Till toppen

StatFin

 1. 137h -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2021Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 71715 Ändrad senast: 2022-01-25

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2021Q4 (52)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 2. 137i -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning, kön och storområde, kvartalsuppgifter, 2012Q1-2021Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42530 Ändrad senast: 2022-01-25

  1. Kvartal: 2012Q1, 2012Q2, 2012Q3, 2012Q4, ..., 2021Q4 (40)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Storområdena 2012: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 3. 137k -- Löntagare och företagare i åldern 15-74 år efter kön, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2021Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26324 Ändrad senast: 2022-01-25

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2021Q4 (52)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer, Företagare, 1000 personer, ..., Ensamföretagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer (8)


 4. 137l -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008), kvartalsuppgifter, 2009Q1-2021Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 62490 Ändrad senast: 2022-01-25

  1. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (37)
  2. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2021Q4 (52)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar, Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar, (4)


 5. 137m -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2021Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48314 Ändrad senast: 2022-01-25

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2021Q4 (52)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, ..., Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (17)