To the Top
 1. 135z -- Arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal samt säsongrensade serier och de säsong- och slumpvariationsrensade trenderna, 2010M01-2021M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45229 Ändrad senast: 2021-07-27

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2021M06 (138)
  2. Uppgifter: Relativt sysselsättningstal,15-64-åringar, %, Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, trend, Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, säsongrensade serie, Sysselsatta, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, %, säsongrensade serie (12)


 2. 135y -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, månadsuppgifter, 2009M01-2021M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 175807 Ändrad senast: 2021-07-27

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2021M06 (150)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)