Till toppen

11px -- Löntagarnas arbetsplatsolyckor per 100 000 löntagare efter yrke, 2016-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSSSS Yrken totalt , 0 Militärer , 01 Officerare ,

Valda 0 Totalt 54

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
.. uppgift kan inte förekomma
- värdet noll

Yrkesklassificeringen

Yrkes klass 2010