Till toppen

11pt -- Löntagarens olycksfallsfrekvens efter näringsgren, 2008-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 55

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
.... uppgift inte tillgänglig
- värdet noll
Produktionen av databastabeller i Statistikcentralens Statfin-databas ändras under år 2019 och samtidigt förnyas innehållet och strukturen i tabellerna.
Namnet 999 Kommunsektorn, som tidigare funnits i näringsgrensindelningen, har ersatts med S1313 Lokalförvaltningssektorn.

Näringsgren

Näringsgrenen för den sysselsattas huvud- och bisyssla bestäms enligt näringsgrenen för arbetsgivarens arbetsställe eller det egna företaget. Vid bestämningen av näringsgren används Statistikcentralens näringsgrensindelning.

Uppgifter

Arbetstimmar (x 1000)

Arbetstimmar (x 1 000)