To the Top
 1. 11ln -- Antalet arbetsolycksfall bland löntagare efter arbetsoförmågans längd, 1996-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56634 Ändrad senast: 2020-06-17

  1. År: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2018 (23)
  2. Arbetsoförmågans längd: Totalt, Minst 4 dagar, 0-3 dagar, 4-6 dagar, ..., Dödsfall i arbetet (11)
  3. Åldersklass: Totalt, 15 - 24, 25 - 34, 35 - 54, ..., Okänd (7)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Olycksfall i arbetet, Procentage av olycksfall, (2)


 2. 11lr -- Lantbruksföretagarnas olycksfalls per 100 000 lantbruksföretagare, 2000-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12388 Ändrad senast: 2020-06-17

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Olycksfall i arbetet, Försäkrade lantbruksföretagare, Olycksfall i arbetet per 100000 försäkrade lantbruksföretagare, (3)