Till toppen

StatFin

 1. 11ln -- Antalet arbetsolycksfall bland löntagare efter arbetsoförmågans längd, 1996-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57390 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. År: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  2. Arbetsoförmågans längd: Totalt, Minst 4 dagar, 0-3 dagar, 4-6 dagar, ..., Dödsfall i arbetet (11)
  3. Åldersklass: Totalt, 15 - 24, 25 - 34, 35 - 54, ..., Okänd (7)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Olycksfall i arbetet, Procentage av olycksfall, (2)


 2. 11lp -- Lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall efter arbetsoförmågans längd, 2000-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15769 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. Arbetsoförmågans längd: Totalt, Minst 4 dagar, 0-3 dagar, 4-6 dagar, ..., Dödsfall i arbetet (11)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Olycksfall i arbetet, Procentage av olycksfall, (2)


 3. 11lr -- Lantbruksföretagarnas olycksfalls per 100 000 lantbruksföretagare, 2000-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11196 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Olycksfall i arbetet, Försäkrade lantbruksföretagare, Olycksfall i arbetet per 100000 försäkrade lantbruksföretagare, (3)


 4. 11pt -- Löntagarens olycksfallsfrekvens efter näringsgren, 2008-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29855 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., S1313 Lokalförvaltning -sektorn (55)
  2. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  3. Uppgifter: Olycksfall i arbetet, Arbetstimmar (x 1000), Olycksfall i arbetet per miljon arbetstimmar, (3)


 5. 11px -- Löntagarnas arbetsplatsolyckor per 100 000 löntagare efter yrke, 2016-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19816 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. Yrkesklassificeringen: SSSSS Yrken totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 02 Underofficerare, ..., X Okänd (54)
  3. Uppgifter: Olycksfall i arbetet, Löntagares, Olycksfall i arbetet per 100 000 löntagare, (3)