Till toppen

StatFin

 1. 11n3 -- Lediga arbetsplatser, årsuppgifter, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9324 Ändrad senast: 2022-02-17

  1. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, Obesatta lediga arbetsplatser, Lediga arbetsplatser på deltid, Lediga arbetsplatser på viss tid, Svårbesatta lediga arbetsplatser (5)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)


 2. 11n4 -- Lediga arbetsplatser efter antalet anställda på arbetsstället, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6161 Ändrad senast: 2022-02-17

  1. Antalet anställda på arbetsstället: Totalt, 1 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 49 personer, 50 eller mer personer (5)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 3. 11n5 -- Lediga arbetsplatser efter ägarform på arbetsstället, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6284 Ändrad senast: 2022-02-17

  1. Arbetsgivare: Totalt, Privat företag, Kommun eller samkommun, Staten, ..., Någon annan (6)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 4. 11n6 -- Lediga arbetsplatser efter arbetsställets läge, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5823 Ändrad senast: 2022-02-17

  1. Storområde: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 5. 11n7 -- Lediga arbetsplatser efter näringsgren på arbetsstället, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7668 Ändrad senast: 2022-02-17

  1. Näringsgren (TOL2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B-E Hela industrin (05-39), F Byggverksamhet (41-43), ..., R, S Övriga tjänster (90-96) (10)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)