Till toppen

114i -- Bostadshushållernas med bostadsskulder enligt referenspersons ålder, storområde och skuldsättningsgrad, i 2020 års pengar, 2002-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Bostadshushåller med bostadslån, antal , Bostadsskulder, euro , Räntorna från bostadsskulderna, euro ,

Valda 1 Totalt 9

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sammanlagt , Huvudstadsregion , Övriga Helsingfors-Nyland ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sammanlagt , 0-24 , 25-34 ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 19

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sammanlagt , Skuldsättningsgrad < 5% , Skuldsättningsgrad 5-10% ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift

Uppgifter

Övriga skulder av hushållerna med bostadsskulder, euro

Definitionen av övriga skulder har förändrats, se Begrepp och definitioner.

Studieskulde av hushålerna med bostadslön, euro

Från och med år 2015 ingår studieskulderna i övriga skulder.