To the Top

114h -- Bostadshushållerna med skulder enligt referenspersons ålder och ränteklass, i 2019 års pengar, 2002-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Åldersklass
År
Obligatoriskt *
Ränteklass
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Bostadshushåller med skulder, antal , Bostadsskulder, euro , Bostadshushåll med bostadsskuld, antal ,

Valda 0 Totalt 16

Åldersklass

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Sammanlagt , 0-24 , 24-34 ,

Valda 0 Totalt 8

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 0 Totalt 18

Ränteklass

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Sammanlagt , Ränteklass < 499 , Ränteklass 500-999 ,

Valda 0 Totalt 15

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifter
Övriga skulder, euro
Definitionen av övriga skulder har förändrats, se Begrepp och definitioner.
Studieskulder, euro
Från och med år 2015 ingår studieskulderna i övriga skulder.
Bostadshushåll med studieskulder, antal
Från och med år 2015 ingår studieskulderna i övriga skulder.