Till toppen

114h -- Bostadshushållerna med skulder enligt referenspersons ålder och ränteklass, i 2020 års pengar, 2002-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Bostadshushåller med skulder, antal , Bostadsskulder, euro , Bostadshushåll med bostadsskuld, antal ,

Valda 1 Totalt 16

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sammanlagt , 0-24 , 24-34 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 19

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sammanlagt , Ränteklass < 499 , Ränteklass 500-999 ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Uppgifter

Övriga skulder, euro

Definitionen av övriga skulder har förändrats, se Begrepp och definitioner.

Studieskulder, euro

Från och med år 2015 ingår studieskulderna i övriga skulder.

Bostadshushåll med studieskulder, antal

Från och med år 2015 ingår studieskulderna i övriga skulder.