Till toppen

114f -- Bostadshushållerna med skulder enligt storområde, referenspersons ålder och skuldklass, i 2020 års pengar, 2002-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Bostadshushåller med skulder, antal , Bostadsskulder, euro , Bostadshushåll med bostadsskuld, antal ,

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sammanlagt , Huvudstadsregion , Övriga Helsingfors-Nyland ,

Valda 0 Totalt 7

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sammanlagt , 0-24 , 25-34 ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 19

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sammanlagt , Skuldklass < 9 999 , Skuldklass 10 000-19 999 ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift

Uppgifter

Övriga skulder, euro

Definitionen av övriga skulder har förändrats, se Begrepp och definitioner.

Studieskulder, euro

Från och med år 2015 ingår studieskulderna i övriga skulder.

Bostadshushåll med studieskulder, antal

Från och med år 2015 ingår studieskulderna i övriga skulder.