Till toppen

114e -- Bostadshushållernas skulder enligt ålder och inkomsdesil, medeltal i 2020 års pengar, 2002-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Bostadshushåller, antal , Bostadsskulderna i medeltal, samtliga bostadshushållerna, euro , Övriga skulderna i medeltal, samtliga bostadshushållerna, euro ,

Valda 1 Totalt 7

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sammanlagt , 0-24 , 24-34 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 19

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , I (10 % med de lägsta inkomsterna) , II ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Uppgifter

Övriga skulderna i medeltal, samtliga bostadshushållerna, euro

Definitionen av övriga skulder har förändrats år 2012, se Begrepp och definitioner.

Studieskulderna i medeltal, samtliga bostadshushållerna, euro

Från och med år 2015 ingår studieskulderna i övriga skulder.