Till toppen

12g4 -- Hushållens indikatorer för boendekostnader och boendeutgifter efter bostadens besittningsförhållande och låginkomststatus, 2002-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal hushåll , Personer i populationen , Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer ,

Valda 1 Totalt 26

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 19

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifterna i euro har angetts i det senaste statiskårs penningvärde. Fastighetskatt är i boendekostnader för inkomstandelar av boendekostnader och boendeutgifter.
Statistikenhet: hushåll.
Inkomstbegrepp: Hushållens disponibla penninginkomster (exkl. realisationsvinst) och hushållens disponibla inkomster (exkl. realisationsvinst) efter boendekostnader.
Konsumtionsenhet: Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).

Bostadens besittningsförhållande

Bostads besittningsförhållande för hushållets egentliga bostad grupperas på följande sätt: ägarbostad (eget hus, egen aktiebostad), hyresbostad (hyresbostad, bostadsrättsbostad eller delägarbostad), annan besittningsförhållande (t.ex. sytning, släktskap)

Låginkomsttagare

Låginkomsttagare är personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet (s.k. ekvivalerad penninginkomst) understiger 60 procent av medianinkomsten av de ekvivalerade disponibla penninginkomsterna för samtliga hushåll.