Till toppen

StatFin

 1. 12ij -- Hushållens inkomst efter bostadens besittningsförhållande, 1987-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30072 Ändrad senast: 2022-01-28

  1. Bostadens besittningsförhållande: Samtliga hushåll, Egen bostad, Hyresbostad, (3)
  2. Uppgifter: Antal hushåll, Hushållets genomsnittliga storklek, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst per hushåll, median, ..., Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal (11)
  3. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 2. 12g1 -- Hushållens indikatorer för boendekostnader och boendeutgifter efter inkomstdecil, 2002-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 82613 Ändrad senast: 2022-01-28

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  3. Uppgifter: Antal hushåll, Personer i populationen, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Boyta per hushåll (m2), ..., Inkomstandel av boendeutgifter (netto %), median (26)


 3. 12g4 -- Hushållens indikatorer för boendekostnader och boendeutgifter efter bostadens besittningsförhållande och låginkomststatus, 2002-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 84129 Ändrad senast: 2022-01-28

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Bostadens besittningsförhållande: Samtliga hushåll, Egen bostad, Hyresbostad, Övriga, (4)
  3. Låginkomsttagare: Alla hushåll, Låginkomsttagare, Övriga, (3)
  4. Uppgifter: Antal hushåll, Personer i populationen, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Boyta per hushåll (m2), ..., Inkomstandel av boendeutgifter (netto %), median (26)


 4. 12g9 -- Hushållens indikatorer för boendekostnader och boendeutgifter efter bostadens besittningsförhållande och livsfas, 2002-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 181311 Ändrad senast: 2022-01-28

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Bostadens besittningsförhållande: Samtliga hushåll, Egen bostad, Hyresbostad, Övriga, (4)
  3. Hushållets livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  4. Uppgifter: Antal hushåll, Personer i populationen, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Boyta per hushåll (m2), ..., Inkomstandel av boendeutgifter (netto %), median (26)