Till toppen

StatFin

 1. 128j -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst bland bostadsbefolkningen efter kön och ålder, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37913 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Personens ålder: Totalt, 0 - 3, 4 - 7, 8 - 11, ..., 88 - (24)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Antal låginkomsttagare i bostadsbefolkningen, Bostadsbefolkningens låginkomstgrad, Antal personer med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen, Andelen personer med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen (5)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)


 2. 13dp -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst bland bostadsbefolkningen efter antalet vuxna och barn i bostadshushåll, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22317 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Antalet vuxna och barn: Totalt, 1 vuxen, 1 vuxen och barn, 1 vuxen, 1 barn, ..., Övriga (21)
  3. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Antal låginkomsttagare i bostadsbefolkningen, Bostadsbefolkningens låginkomstgrad, Antal personer med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen, Andelen personer med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen (5)


 3. 127y -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst efter kommun bland bostadsbefolkningen, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 395765 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (312)
  2. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Bostadsbefolkning, barn, Antal låginkomsttagare i bostadsbefolkningen, Antal barn med låga inkomster i bostadsbefolkningen, ..., Andelen barn med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen (10)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)


 4. 127z -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst efter landskap bland bostadsbefolkningen, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51153 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Bostadsbefolkning, barn, Antal låginkomsttagare i bostadsbefolkningen, Antal barn med låga inkomster i bostadsbefolkningen, ..., Andelen barn med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen (10)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)


 5. 128a -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst efter ekonomisk region bland bostadsbefolkningen, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 118037 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Ekonomisk region: HELA LANDET, SK011 Helsingfors, SK016 Lovisa, SK015 Borgå, ..., SK213 Ålands skärgård (71)
  2. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Bostadsbefolkning, barn, Antal låginkomsttagare i bostadsbefolkningen, Antal barn med låga inkomster i bostadsbefolkningen, ..., Andelen barn med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen (10)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)


 6. 122t -- Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens ålder och kön, 1966-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 262674 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Personens ålder: Totalt, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 75- (8)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Relativ låginkomstgräns: 40 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 50 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 60 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, (3)
  4. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst), Disponibel penninginkomst (inkl. realisationsvinst, urval), Disponibel inkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst, urval), (3)
  5. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2020 (39)
  6. Uppgifter: Låginkomsttagarna, Andelen låginkomsttagare, Låginkomsttagarnas medianinkomster, Fattigdomsgap, ..., Antalet låginkomsttagare i urvalet (6)


 7. 127h -- Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens hushålls livsfas, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 130985 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Hushållets livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  2. Relativ låginkomstgräns: 40 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 50 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 60 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, (3)
  3. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst), Disponibel penninginkomst (inkl. realisationsvinst, urval), Disponibel inkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst, urval), (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  5. Uppgifter: Låginkomsttagarna, Andelen låginkomsttagare, Låginkomsttagarnas medianinkomster, Fattigdomsgap, ..., Antalet låginkomsttagare i urvalet (6)


 8. 127i -- Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens socioekonomiska ställning, 1987-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 178272 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Personens socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (18)
  2. Relativ låginkomstgräns: 40 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 50 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 60 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, (3)
  3. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst), Disponibel penninginkomst (inkl. realisationsvinst, urval), Disponibel inkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst, urval), (3)
  4. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)
  5. Uppgifter: Låginkomsttagarna, Andelen låginkomsttagare, Låginkomsttagarnas medianinkomster, Fattigdomsgap, ..., Antalet låginkomsttagare i urvalet (6)


 9. 127k -- Antalet låginkomsttagare och låginkomstgrad anknuten till tidigare års låginkomstgränser, 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10443 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Anknuten låginkomstgräns: Låginkomstgräns för 2015, Låginkomstgräns för 2016, Låginkomstgräns för 2017, Låginkomstgräns för 2019, (4)
  3. Uppgifter: Låginkomsttagarna, Andelen låginkomsttagare, (2)


 10. 128k -- Låginkomstgränser för olika typer av hushåll, 1987-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28459 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Uppgifter: 1 persons hushåll, 1 vuxen, 1 barn under 14 år, 1 vuxen, 2 barn under 14 år, 1 vuxen, 3 barn under 14 år, ..., Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median (16)
  2. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 11. 11ng -- Bostadsbefolkning beroende av grundtrygghet och deras inkomstnivå efter ålder, kön och bostadshushållets huvudsaklinga inkomstkälla, 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 202831 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Beroende av grundtrygghet: Bostadsfolkning totalt, Helt beroende av grundtrygghet, Helt beroende av grundtrygghet för fyra år, Grundtrygghet över 50 % av bruttoinkomster, (4)
  2. Inkomstkälla: Bostadsfolkning totalt, Faktor inkomst, Sociala transfereningar sammanlagt, Ålderspensioner (folkpensioner), ..., Övriga transfereringar (8)
  3. Personens ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 65 - (7)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd, Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median, (3)
  6. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)


 12. 122s -- Bostadshushåll med grundtrygghet och några andra erhållna transfereringar efter inkomstdecil, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 159783 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Inkomstslag: FPA:s ålderspensioner, FPA:s sjukpensioner, FPA:s arbetslöshetspensioner, FPA:s familjepensioner, ..., Bruttoinkomst (inkl. realisationsvinst) (21)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  4. Uppgifter: Antalet bostadshushåll med inkomstslag, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, % av alla bostadshushåll med inkomstslag, % av bostadshushåll i decilgrupp, ..., Disponibel penninginkomst per bostadshushåll med inkomster (10)


 13. 128l -- Personer och barn beroende av grundtrygghet efter kommun, 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 201203 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Beroende av grundtrygghet: Bostadsfolkning totalt, Helt beroende av grundtrygghet, Helt beroende av grundtrygghet för fyra år, Grundtrygghet över 50 % av bruttoinkomster, (4)
  2. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (312)
  3. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Bostadsbefolkning, barn, (2)
  4. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)