Till toppen

12eh -- Hushåll och personer i inkomstdeciler efter referenspersonens socioekonomiska ställning, 1987-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , I (10 % med de lägsta inkomsterna) , II ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1 Företagare och jordbruksföretagare , 1.1 Jordbruksföretagare ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1987 , 1988 , 1989 ,

Valda 1 Totalt 34

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Decilgrupperna har bildats utgående från personer enligt hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet.
På grund av avrundningar summeras inkomstandelarna inte alltid till hundra.
Statistikenhet: hushåll och person (hushållsbefolkning).
Inkomstbegrepp: Hushållens disponibla penninginkomster (excl. realisationsvinst).
Konsumtionsenhet : Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).