Till toppen

12eb -- Hushållens inkomst efter hushållens livsfas, 1966-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal hushåll , Hushållets genomsnittliga storklek , Yrkesverksamma i medeltal ,

Valda 1 Totalt 11

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1966 , 1971 , 1976 ,

Valda 1 Totalt 39

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifterna i euro har angetts i senaste statistikårs penningvärde.
Statistikenhet: hushåll.
Inkomstbegrepp: Hushållens disponibla penninginkomster (excl. realisationsvinst) och hushållens disponibla inkomster (inkl. realisationsvinst och beräknade nettohyror).
Konsumtionsenhet : Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).