Till toppen

StatFin

 1. 12eb -- Hushållens inkomst efter hushållens livsfas, 1966-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43150 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Referenspersonens ålder: Totalt, 0 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 75 - (8)
  2. Uppgifter: Antal hushåll, Hushållets genomsnittliga storklek, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst per hushåll, median, ..., Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal (11)
  3. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2020 (39)


 2. 12ci -- Hushållens inkomst efter referenspersonens socioekonomiska ställning, 1987-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63636 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (18)
  2. Uppgifter: Antal hushåll, Hushållets genomsnittliga storklek, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst per hushåll, median, ..., Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal (11)
  3. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 3. 12dh -- Hushållens inkomst efter hushållens livsfas, 1989-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52351 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Hushållets livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  2. Uppgifter: Antal hushåll, Hushållets genomsnittliga storklek, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst per hushåll, median, ..., Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal (11)
  3. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2020 (32)


 4. 12ec -- Hushållens inkomst efter antalet vuxna och barn, 1987-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57551 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Antalet vuxna och barn: Samtliga hushåll, 1 vuxen, 1 vuxen, 1 barn, 2 vuxna, ..., Övriga (16)
  2. Uppgifter: Antal hushåll, Hushållets genomsnittliga storklek, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst per hushåll, median, ..., Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal (11)
  3. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 5. 12ex -- Hushållens procentfördelning efter decilgrupp och referenspersonens ålder, 1966-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87534 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Referenspersonens ålder: Totalt, 0 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 75 - (8)
  3. Uppgifter: Antal personer i hushåll, Hushåll, % av befolkningen i decilgrupp, % av hushåll i befolkningsgrupp, (4)
  4. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2020 (39)


 6. 12eh -- Hushåll och personer i inkomstdeciler efter referenspersonens socioekonomiska ställning, 1987-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 151047 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (18)
  3. Uppgifter: Antal personer i hushåll, Hushåll, % av befolkningen i decilgrupp, % av hushåll i befolkningsgrupp, (4)
  4. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 7. 12ew -- Hushåll och personer i inkomstdeciler efter hushållens livsfas, 1989-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 114630 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Hushållets livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  3. Uppgifter: Antal personer i hushåll, Hushåll, % av befolkningen i decilgrupp, % av hushåll i befolkningsgrupp, (4)
  4. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2020 (32)


 8. 12ei -- Hushållens inkomststruktur efter socioekonomisk ställning, 1987-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 141927 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (18)
  2. Uppgifter: Hushåll, Hushållets medelstorlek, Vuxna i medeltal, Barn i medeltal, ..., Disponibel inkomst (32)
  3. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)