Till toppen

11x3 -- Gini-koefficient och andra inkomstfördelningsmått, 1966-2019

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanGini koefficient (%) , Theil index , Genomsnittlig log avvikelse (MLD) ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanDisponibel penninginkomst (inkl. realisationsvinst) , Faktorinkomst (inkl. realisationsvinst) , Bruttoinkomst (inkl. realisationsvinst) ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1966 , 1971 , 1976 ,

Valda 0 Totalt 38

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
.... uppgift inte tillgänglig
Uppgifterna i euro har angetts i senaste statistikårs penningvärde.
Statistikenhet: person (bostadsbefolkning och hushållsbefolkning).
Inkomstbegrepp: flera.
Konsumtionsenhet : Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).
Fr.o.m. år 1995 är uppgifterna tagna ur både inkomstfördelningsstatistikens urvalsmaterial (EU-SILC) och det helt registerbaserade totalmaterialet som täcker hela bostadsbefolkningen. Deras inkomstbegrepp och inkomstenheter avviker något (se inkomstanvändningsstatistikens begrepp och definitioner). Uppgifterna för åren 1986-1994 baserar sig på inkomstfördelningsstatistikens urvalsmaterial. Uppgifterna för åren 1966 -1981 baserar sig på konsumtionsundersökningen.

Uppgifter

Gini koefficient (%)

Gini-indeksi saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä suurempi Gini-kerroin, sitä suuremmat tuloerot.

Theil index

Yleinen entropiamitta parametriarvolla 1. Theilin indeksi on tulonjakomitta, joka painottaa enemmän tulojakauman yläosaa. Mitä suurempi Theil-indeksi, sitä suuremmat tuloerot.

Genomsnittlig log avvikelse (MLD)

Yleinen entropiamitta parametriarvolla 0. Logaritminen keskipoikkeama (mean log deviation, MLD) on tulonjakoindeksi, joka painottaa enemmän tulojakauman alaosaa. Mitä suurempi logaritminen keskipoikkeama, sitä suuremmat tuloerot.

Kvintilvärde för den högsta och den lägsta kvintilen (S80/S20)

Andel av ikomsterna för de 20 % av befolkningen med högsta inkomster jämförs med inkomsterna hos de 20 % av befolkningen med lägsta inkomster.

Kvintilvärde för den högsta och den lägsta decilen (S90/S10)

Suurituloisimman kymmenyksen tulo-osuus (S90) jaettuna pienituloisimman kymmenyksen (S10) tulo-osuudella. Myös pieni- ja suurituloisimman kymmenyksen tulojen keskiarvon suhde.

Palma koefficient

Suurituloisimman kymmenyksen (S90) tulo-osuus jaettuna neljän pienituloisimman kymmenyksen (S40) tulo-osuudella. Palma-kerroin on yksi, jos tulo-osuudet ovat yhtä suuret.

Absolut Gini

Keskimääräiset absoluuttiset tuloerot (mean absolute difference), kaikkien pareittaisten tuloerojen itseisarvojen aritmeettinen keskiarvo euroina. Suhteellinen Gini on absoluuttinen Gini jaettuna 2 x jakauman keskitulolla, kerrottuna sadalla.

Medeltalet

Aritmeettinen keskiarvo

1. desil

Ekvivalenttien vuositulojen 1. desiili (euroraja, jonka alle jää 10 % henkilöistä)

Median

Medianvärde

9. desil

Ekvivalenttien vuositulojen 9. desiili (euroraja, jonka alle jää 90 % henkilöistä)