Till toppen

11wh -- Decil- och percentilgruppernas inkomstandelar (%), medeltal, medianer och maximivärden, 1995-2019

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanBostadsbefolkning, personer , Inkomstandel (%) , Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTotalt , I inkomstdecil (10 % med de lägsta inkomsterna) , II inkomstdecil ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift Uppgifterna i euro har angetts i senaste statistikårs penningvärde.
Statistikenhet: person (bostadsbefolkning).
Inkomstbegrepp: Bostadshushållens disponibla penninginkomster (inkl. realisationsvinst) per konsumtionsenhet.
Konsumtionsenhet : Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).
På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1995-2009 och 2010- inte helt jämförbara sinsemellan.
På grund av avrundningar summeras inkomstandelarna inte alltid till hundra.

Iinkomstdecil eller fraktilgrupp

Inkomstdecil/fraktil.

Uppgifter

Bostadsbefolkning, personer

Bostadsbefolkning, personer

Inkomstandel (%)

Inkomstandel, % av hela befolkningens inkomster

Över gräns, disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet

Max. värde

Lägre gräns, disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet

Lägre gräns, disponibel penninginkomst per konsumitionsenhet

Faktorinkomst per konsumtionsenhet, medelvärde

Faktorinkomst, medelvärde