Till toppen

StatFin

 1. 11x3 -- Gini-koefficient och andra inkomstfördelningsmått, 1966-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48571 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (inkl. realisationsvinst), Faktorinkomst (inkl. realisationsvinst), Bruttoinkomst (inkl. realisationsvinst), Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst, urval), ..., Bruttopenninginkomst (inkl. realisationsvinst, urval) (8)
  2. Uppgifter: Gini koefficient (%), Theil index, Genomsnittlig log avvikelse (MLD), Kvintilvärde för den högsta och den lägsta kvintilen (S80/S20), ..., 9. desil (11)
  3. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2020 (39)


 2. 11wh -- Decil- och percentilgruppernas inkomstandelar (%), medeltal, medianer och maximivärden, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61711 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Iinkomstdecil eller fraktilgrupp: Totalt, I inkomstdecil (10 % med de lägsta inkomsterna), II inkomstdecil, III inkomstdecil, ..., Percentiler 91-99 (17)
  2. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Inkomstandel (%), Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd, Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median, ..., Betalda transfereringar per konsumtionsenhet, medeltal (13)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)


 3. 11wl -- Bostadsbefolkningen efter inkomstdecil, bostadshushållets huvudsakliga inkomstkälla och personens ålder, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 166277 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Inkomstkälla: Bostadsfolkning totalt, Faktor inkomst, Sociala transfereningar sammanlagt, Löneinkomster, ..., Övriga transfereringar (8)
  3. Personens ålder: Totalt, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 75- (8)
  4. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  5. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median, Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd, (3)


 4. 12hh -- Bostadsbefolkning efter inkomstdecil och kommun, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 980756 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  3. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (311)
  4. Uppgifter: Bostadshushållsbefolkning i decilen, personer, Andel befolkning i decilen, %, (2)


 5. 12hi -- Bostadshusbefolkning efter inkomstdecil och ekonomisk region, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 251300 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  3. Ekonomisk region: HELA LANDET, SK011 Helsingfors, SK016 Lovisa, SK015 Borgå, ..., SK213 Ålands skärgård (71)
  4. Uppgifter: Bostadshushållsbefolkning i decilen, personer, Andel befolkning i decilen, %, (2)


 6. 127l -- Inkomstskillnader och transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader i bostadsbefolkningen efter kommun, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 281803 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (311)
  3. Uppgifter: Ginikoefficient, faktorinkomster, Ginikoefficient, bruttoinkomster, Ginikoefficient, disponibla penninginkomster, De erhållna transfereringarnas utjämnande verkan på inkomstskillnader, %, ..., Transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader, % (6)


 7. 127n -- Inkomstskillnader och transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader i bostadsbefolkningen efter ekonomisk region, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 79090 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Ekonomisk region: HELA LANDET, SK011 Helsingfors, SK016 Lovisa, SK015 Borgå, ..., SK213 Ålands skärgård (71)
  3. Uppgifter: Ginikoefficient, faktorinkomster, Ginikoefficient, bruttoinkomster, Ginikoefficient, disponibla penninginkomster, De erhållna transfereringarnas utjämnande verkan på inkomstskillnader, %, ..., Transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader, % (6)


 8. 127r -- Inkomstskillnader och transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader i bostadsbefolkningen efter landskap, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32674 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Uppgifter: Ginikoefficient, faktorinkomster, Ginikoefficient, bruttoinkomster, Ginikoefficient, disponibla penninginkomster, De erhållna transfereringarnas utjämnande verkan på inkomstskillnader, %, ..., Transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader, % (6)


 9. 11py -- Disponibel penninginkomst efter personens ålder och kön, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 367004 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. Personens ålder: Totalt, 0-17, 18-, 18-64, ..., 90- (102)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  4. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Ginikoefficient, disponibla penninginkomster, Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd, Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median, ..., Medianvärde, individuell disponibel penninginkomst ((hushållens inkomstslag fördelade åt personer) (8)