To the Top

128i -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter ekonomisk region, 1995-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Ekonomisk region
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Antalet bostadshushåll , Bostadsbefolkning, personer , Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer ,

Valda 0 Totalt 37

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 25

Ekonomisk region

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , SK011 Helsingfors , SK016 Lovisa ,

Valda 0 Totalt 71

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Ekonomisk region enligt senaste statistikårs regionala indelning. I lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) nämns inte längre indelningen i ekonomiska regioner som grund för stödområden. Därför har denna indelning inte längre någon ställning som officiell regional indelning.
Uppgifterna i euro har angetts på senaste års priser.
Statistikenhet: bostadshushåll.
Inkomstbegrepp: Disponibla penninginkomster (inkl. realisationsvinst), per konsumtionsenhet och bostadshushåll,inkomsternas huvudposter per bostadshushåll.
Konsumtionsenhet : Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).
På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1995-2009 och 2010- inte helt jämförbara sinsemellan.
Uppgifter
Bostadsbefolkning, personer
Bostadsbefolkning, personer