To the Top

128b -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter referenspersons ålder, 1995-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Ålder
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Antalet bostadshushåll , Bostadsbefolkning, personer , Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer ,

Valda 0 Totalt 37

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 25

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 15 - 24 , 25 - 29 ,

Valda 0 Totalt 15

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifterna i euro har angetts på senaste års priser.
Statistikenhet: bostadshushåll.
Inkomstbegrepp: Disponibla penninginkomster (inkl. realisationsvinst), per konsumtionsenhet och bostadshushåll, inkomsternas huvudposter per bostadshushåll.
Konsumtionsenhet : Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).
På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1995-2009 och 2010- inte helt jämförbara sinsemellan.
Uppgifter
Bostadsbefolkning, personer
Bostadsbefolkning, personer