Till toppen

StatFin

 1. 118w -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter kommun, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1538404 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (311)
  3. Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median (37)


 2. 128i -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter ekonomisk region, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 399112 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Ekonomisk region: HELA LANDET, SK011 Helsingfors, SK016 Lovisa, SK015 Borgå, ..., SK213 Ålands skärgård (71)
  3. Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median (37)


 3. 127m -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter landskap, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 152286 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median (37)


 4. 128b -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter referenspersons ålder, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 124856 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Ålder: Totalt, 15 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ..., 85 - (15)
  3. Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median (37)


 5. 128h -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter referenspersonens utbildningsnivå, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 85528 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Utbildningsnivå: Samtliga hushåll, Grundnivå, Mellannivå, Lägsta utbildning på högre nivå, ..., Forskarutbildningsnivå (7)
  3. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Antalet bostadshushåll, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Kapitalinkomster (36)


 6. 128c -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter decil, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 106831 Ändrad senast: 2021-12-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  3. Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median (37)